Hodžis: Glavna uloga u pregovorima o Kosovu treba da pripadne SAD

Bivši glavnokomandujući američke vojske u Evropi Ben Hodžis predložio je "novi pristup" rešavanju kosovskog pitanja, koji podrazumeva glavnu ulogu SAD u pregovorima, posvećenost po ugledu na Dejton, pa i uključenje novog glavnog pregovarača, poput Ričarda Holbruka.

Ben Hodžis je predlog izneo u blogu pod naslovom "Novi pristup Srbiji i Kosovu" i objasnio da to podrazumeva pokretanje "snažne i koordinisane inicijative", koju bi predvodile SAD, u saradnji sa EU i NATO, a sa ciljem da se osigura da Beograd i Priština dođu do konsenzusa o konačnim odnosima.

Rekao je da bi uloga Amerike mogla da ostvari odličan uticaj u regionu, ukoliko se primeni sveobuhvatan strateški pristup koji otvara politički prostor za Aleksandra Vučića i Hašima Tačija.

Taj pristup ih štiti od unutrašnjih i spoljnih pritisaka i nudi nadu u mogućnost postizanja veoma teških, ali neophodnih kompromisa.

"Ali, to će biti moguće jedino ako pokažemo isti stepen posvećenosti kao prilikom vođenja pregovora o Mirovnom sporazumu u Dejtonu, pre angažovanja snaga IFOR-a i SFOR-a, što je konačno dovelo do nesavršenog, ali održivog mira na Zapadnom Balkanu", uveren je Hodžis.

Za uspeh u svemu tome Zapadu je, zaključuje Hodžis, potreban i visoki diplomata koji bi vodio "diplomatiju posredovanja", poput Ričarda Holbruka.

Tri uslova za uspeh 

Za uspeh ove inicijative Hodžis na prvom mestu ističe neophodnost da se Vučiću i Tačiju obezbedi dovoljno prostora za pregovaranje i traganje za kompromisom, bez nametanja ograničenja sa Zapada.

Kao drugi uslov, Hodžis govori o tome da treba uzeti u obzir lokalna rešenja i navodi primer dogovora između Grčke i Severne Makedonije.

Priznaje da je sukob Srbije i tzv. Kosova drugačija vrsta situacije i da će možda njegovo rešavanje biti teže. 

Kao treći uslov ističe da su Vučiću potrebne strateške opcije za Srbiju — da postane odgovoran i stabilizujući faktor u regionu, tako što će doći do miroljubivog sporazuma sa Kosovom, a ne opcije poput stvaranja nove Kube ili Venecuele u jugoistočnoj Evropi ili satelitske države koja je vezana samo za Kremlj.

Hodžis ukazuje i da bi uskoro mogle da se ukažu prilike da se proizvedu novi podsticaji za iznalaženje rešenja — Evropski savet, uz podršku nove EK, mogao bi da obnovi nade za članstvo Srbije i tzv. Kosova u EU, ukoliko se ostvari dovoljan napredak ka ispunjavanju EU standarda.

Hodžis smatra zato da Misija NATO na Kosovu treba da bude sačuvana, a takođe bi trebalo podsticati širu saradnju NATO-a sa oružanim snagama Srbije, kao i proces efikasne tranzicije formiranih oružanih snaga Kosova.

Problemi sa kojima se suočavaju Vučić i Tači

Obrazlažući zašto je sve to teško, Hodžis navodi da se predsednik Vučić nalazi pod ogromnim pritiskom iz zemlje, kao i iz Rusije.

Hodžis navodi da je glavni izvor uticaja na Srbiju bila njena potreba da osigura podršku Moskve u Savetu bezbednosti UN nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.

Tvrdi da Moskva često zaobilazi Vučića i vrši pritisak na njega preko sveštenstva, marginalnih sindikata aktivnog sastava policije i vojske i drugih faktora koji smatraju da će biti na gubitku ukoliko Srbija formalno prizna nezavisnost Kosova. 

Tači se suočava sa sličnim izazovima, jer frustracije navode neke političke grupacije na Kosovu da zahtevaju agresivniji stav prema Srbiji ili zajednicu sa Albanijom. 

Međutim, kako ističe, Vučić i Tači su u nekoliko poslednjih meseci demonstrirali svoje "državničke kvalitete", pokušavajući da pronađu rešenje za situaciju koja Zapadu izgleda nerešivo.