Okončana procedura usvajanja novog ciklusa Individualnog akcionog plana partnerstva između Republike Srbije i NATO

Okončana je danas procedura usvajanja drugog ciklusa Individualnog akcionog plana partnerstva (Individual Partnership Action Plan - IPAP) između Republike Srbije i NATO za period 2019-2021. godinu.


Usvajanje novog IPAP-a predstavlja još jednu potvrdu uzlaznog trenda partnerske saradnje Republike Srbije sa NATO i stvara uslove za nastavak redovnog i strukturiranog dijaloga o svim pitanjima od obostranog interesa, te olakšava koordinaciju naše bilateralne saradnje sa članicama i partnerima NATO.

Кao i prvi ciklus IPAP-a, koji je u proteklom periodu po oceni obe strane uspešno implementiran, novi dokument koncipiran je saglasno principima Partnerstva za mir, a to su dobrovoljnost, transparentnost i fleksibilnost, gde smo u skladu sa našim ciljevima i interesima, zajedno sa NATO, opredelili prioritetne oblasti u kojima možemo na najbolji način da dalje unapređujemo partnersku saradnju.

Takođe, s obzirom da IPAP predstavlja najviši mehanizam saradnje NATO sa partnerskim državama koje nemaju aspiracije za članstvo u Alijansi, usvojeni dokument za polazište ima jasno definisanu politiku vojne neutralnosti Srbije, čija je suština odsustvo želje za pristupanjem NATO ili bilo kom drugom vojnom savezu u svetu, ali istovremeno i spremnost da se ostvari partnerska saradnja, podeli odgovornost u realizaciji zajednički definisanih interesa i suočavanja sa bezbednosnim izazovima koji su u savremenom svetu nedeljivi.

Individualni akcioni plan partnerstva između Republike Srbije i NATO za period 2019-2021. godinu biće objavljen na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.