U Južnoj Mitrovici se gradi najveća baza KBS-a na Kosovu

Skupština opštine Južna Mitrovica jednoglasno je odobrila nacrt odluke o prenosu opštinske imovine na korišćenje KBS-u, za izgradnju baze na brdu Crnuša.

Gradonačelnik Južne Mitrovice, Agim Bahtiri, izjavio je potom da je reč o imovini koja se prostire na ukupno 191 hektara površine, a da će se na njoj graditi moderna vojna baza u vrednosti od više stotina miliona evra.

U pitanju je veliki projekat, izjavio je Bahtiri, navodeći da se na njemu radilo sa šefovima divizije u okviru kosovskog Ministarstva odbrane i međunarodnim zvaničnicima.

Bahtiri je ujedno bio taj koji je i predložio da nova baza KBS-a ponese ime „Isa Boljetinac“.

Sednicom koja je održana danas, predsedavao je predsednik Skupštine Opštine, Safet Kamberi, a njoj su prisustvovali i predstavnici centralne vlasti – zamenik kosovskog ministra odbrane, Enver Dugoli (Enver Dugolli), zamenik komandanta Trećeg puka Iljir Bećiri (Ilir Beqiri) i potpukovnik, Afrim Veselji (Afrim Veseli).

Prisutni su podcrtali da će se u južnom delu Mitrovice graditi najveća vojna baza na Kosovu.

Brdo Crnuša na kojem će se graditi baza KBS-a, nalazi se na 1.010 metara nadmorske visine.

Ovo područje je u više navrata gađano projektilima NATO-a tokom bombardovanja 1999, pre svega zbog repetitora u obližnjem Kutlovcu, koji je na kraju i uništen.