Sadržaj ovog sajta je moguće koristiti uz napomenu: "Preuzeto sa sajta CEAS Srbija" koja je sadrži i link na stranicu sa koje se preuzima sadržaj.

Centar za evroatlantske studije - CEAS

Dr. Dragoslava Popovića 15, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: +381 11 323 9579
[email protected], www.ceas-serbia.org
PIB: 105 265 781, Matični broj: 177 00 189
Potvrda o registraciji iz APR-a