Projekti

Naziv projektaTrajanjeDonatorVisina sredstava
Serbia’s foreign and security policies aligned with the EU CFSP - towards the fulfilment of the accession requirements for Chapter 31  October 2020 – August 2021 Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States and the Royal Norwegian Embassy in Belgrade 49.981 EUR
Osma Beogradska NATO nedelja – jesenje izdanje Oktobar 2020 – Decembar 2020 Ambasada SAD u Srbiji 11.580 $
Osma Beogradska NATO nedelja – jesenje izdanje Novembar 2020 NATO odeljenje za javnu diplomatiju (NATO PDD) 6.800 EUR
Osma Beogradska NATO nedelja – jesenje izdanje Novembar 2020 Ambasada Češke u Srbiji 4.900 EUR
Osma Beogradska NATO nedelja – letnje izdanje Jul 2020 Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji 10.000 EUR
Sedma Beogradska NATO nedelja – jesenje izdanje Oktobar 2019 – Decembar 2019 Ambasada SAD u Srbiji 10.000 $
Sedma Beogradska NATO nedelja – jesenje izdanje Novembar 2019 Ambasada Češke u Srbiji 4.900 EUR
Sedma Beogradska NATO nedelja – letnje izdanje Novembar 2019 NATO odeljenje za javnu diplomatiju (NATO PDD) 12.000 EUR
Šesta Beogradska NATO nedelja Oktobar 2018 - Decembar 2018 Ambasada SAD u Srbiji 10.000 $
Šesta Beogradska NATO nedelja Novembar 2018 NATO odeljenje za javnu diplomatiju (NATO PDD) 10.000 EUR
Encouraging Debate on Euro-Atlantic Integration July 2019 – June 2020 National Endowment for Democracy, USA 50.000 $
Support the successful integration of the Western Balkans into the European Union June 2019 – June 2021 Rockefeller Brothers Fund, USA 90.000 $
Establishing Policy Bridges with the EU January 2018 - December 2019 Foundation Open Society Institute (FOSI) 79.372 $
Peta beogradska NATO nedelja novembar 2017 NATO odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija 10.000 $
Promovisanje reforme bezbednosnog sektora jul 2017 - jun 2018 Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD 47.000 $
Monitoring izrade i implementacije Strategije nacionalne bezbednosti Repubilke Srbije maj 2017 - februar 2018 Fondacija za otvoreno društvo, Srbija 17.000 $
Podržavanje uspešne integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju mart 2017 – mart 2019 Fond braće Rokfeler, SAD 90.000 $
Otpor populističkim napadima: unapređenje komunikacione strategije organizacijama civilnog društva koje trpe napade populističkih aktera mart 2017 - februar 2018 Fondacija za otvoreno društvo, Srbija 12.100 $
Promovisanje demokratskih vrednosti među mladima
(nastavak)
oktobar 2016 - jun 2017 Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD 56.800 $
Četvrta Beogradska NATO nedelja oktobar 2016 - januar 2017 NATO Odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija 15.000 $
Nastavak ispunjavanja predviđenih planova iz IPAP-a – Korak bliže NATO-u jul 2016 - jun 2017 Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD 47. 500 $
Srbija ide napred: Mapiranje normativnog okvira informacione bezbednosti maj 2016 - novembar 2016 Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) 9.690 $
Srbija i Rusija- Ruski uticaj na stabilizaciju, demokratizaciju i evropske integracije Srbije februar 2016 - mart 2016 Američka ambasada u Srbiji 3.500 $
Reforma sektora bezbednosti u Srbiji i integracije decembar 2015 - novembar 2017 Fondacija braće Rokfeler, SAD 80.000 $
Treća beogradska nedelja NATO decembar 2015 – februar 2016 NATO Odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija 5.000 $
Jačanje studentskih veština u debatovanju i promocija demokratskih vrednosti među mladima
(nastavak) Napomena:
Projekat se realizuje u saradnji sa organizacijom M.E.S.A.10 iz Slovačke
oktobar 2015 - jun 2016 Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD 31.500 $
Fond u oblasti socijalne zaštite oktobar 2015 DELTA Fondacija 5.000 €
Višegrad za Jugoistočnu Evropu: ka uspešnoj integraciji Napomena:
CEAS je jedan od manjih partnera na projektu, zajedno sa NATO Crna Gora, Jagello 2000, CEID iz Mađarske
septembar 2015 - novembar 2016 Višegrad Fond, Slovačka 2.000 €
Ispunjenje predviđenih planova iz IPAPa - Korak bliže NATOu jul 2015 - jul 2016 Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD 46.000 $
Usvajanje Zakona o bezbednosnim proverama - U susret većoj usklađenosti sa Ustavom mart 2015 - jun 2015 Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) 9.819 $
Reforma sektora bezbednosti u Srbiji i evroatlantske integracije januar 2015 - januar 2017 Fondacije za otvoreno društvo (OSF) - Fond za think-tankove, Mađarska 99.000 $
Druga beogradska nedelja NATO decembar 2014 - januar 2015 NATO odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija 10.000 €
Promocija sveobuhvatne reforme sistema bezbednosti jul 2014 - jun 2015 Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD 40.000 $
Regulisani privatni sektor bezbednosti - bezbedniji život građana maj 2014 - maj 2015 Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji 247.803 NOK
Jačanje studentskih veština u debatovanju i promocija demokratskih vrednosti među mladima
(nastavak) Napomena:
Projekat se realizuje u saradnji sa organizacijom M.E.S.A.10 iz Slovačke
april 2014 – decembar 2014 Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD 19.230 $
Reforma sektora bezbednosti u Srbji i integracije februar 2014 - februar 2015 Fondacija braće Rokfeler, SAD 80.000 $
Kako da EU najbolje iskoristi svoj uticaj da zagovara održive reforme novembar 2013 - novembar 2014 Balkanski Fond za demokratiju, Srbija 25.000 $
Proširenje i građanstvo: Pogled u budućnost Napomena:
PASOS iz Češke Republike je glavni nosilac projekta. CEAS je jedna od partnerskih organizacija, zajedno sa Institutom za javne poslove iz Poljske, Centrom za javnu politiku PROVIDUS iz Letonije, Evropskim institutom iz Bugarske i Centrom za demokratiju i ljudska prava CEDEM iz Crne Gore.
oktobar 2013 - oktobar 2014 Evropska komisija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije 5.400 € donacija EK
i
144.325 dinara - donacija Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
Srbija i EU : šta nam je zajedničko u oblastima bezbednosti i odbrane i kako to maksimalno iskoristiti – javno zagovaranje nastavka reforme sektora bezbednosti u Srbiji kroz intenzivno korišćenje resursa procesa pridruživanja Srbije EU – Nastavak jul 2013 – februar 2014 Fondacija za otvoreno društvo, Srbija 28.832 $
Jačanje studentskih veština u debatovanju i promocija demokratskih vrednosti među mladima
(nastavak) Napomena:
Projekat se realizuje u saradnji sa organizacijom M.E.S.A.10 iz Slovačke
april 2013. – decembar 2013 Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD 6.300 $
Regulisani privatni sektor bezbednosti - bezbedniji život građana april 2013 - oktobar 2013 Ambasada Kraljevine Norveške, Beograd, Srbija 165.430 NOK
Promocija sveobuhvatne reforme sektora bezbednosti april 2013 - mart 2014 Nacionalna zadužbina za demokratiju, Vašington, SAD 38.000 $
30 mladih stručnjaka o NATO Napomena:
Projekat se realizuje u saradnji sa udruženjem građana Resurs Centar Stari Grad, Srbija
februar 2013 - jul 2013 NATO odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija 10.000 €
Odgovori na lokalne, regionalne i globalne bezbednosne pretnje Napomena:
Projekat se realizuje u saradnji sa organizacijom Fond Centar za demokratiju, Srbija
avgust 2012 – decembar 2012 Američka ambasada u Srbiji i Balkanski fond za demokratiju, Srbija 3.065 $
Reforma sektora bezbednosti u Srbiji i integracije avgust 2012 – avgust 2013 Fondacija braće Rokfeler, SAD 45.000 $
Srbija i EU: šta nam je zajedničko u oblastima bezbednosti i odbrane i kako to maksimalno iskoristiti – javno zagovaranje nastavka reforme sektora bezbednosti u Srbiji kroz intenzivno korišćenje resursa procesa pridruživanja Srbije EU april 2012 – decembar 2012 Fondacija za otvoreno društvo, Srbija 28.373 $
Sad je vreme - Javno zagovaranje nastavka sveobuhvatne reforme sektora bezbednosti u Srbiji april 2012 – mart 2013 Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD 36.000 $
Reforma sektora bezbednosti u Srbji i integracije maj 2011 - mart 2012 Fondacija braće Rokfeler, SAD 30.000 $
Kreiranje NVO i ekspertskih grupa fokusiranih na proces EU integracija u Bosni i Hercegovini i Srbiji Napomena:
EUROPEUM, Prag, Češka, je bio glavni nosilac projekta, CEAS je uz Evropski istraživački centar iz Sarajeva bio jedan od dva regionalna partnera
oktobar 2010 – septembar 2011

Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD 17.200 $(iznos sredstava predviđen za CEAS)
NATO, Srbija i Zapadni Balkan - Konferencija o novom NATO strateškom konceptu Napomena:
Projekat je realizovan u partnerstvu sa NVO Fraktal, Srbija
oktobar 2010 – februar 2011 NATO odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija i Nemački Maršalov fond – Balkanski fond za demokratiju, Srbija 33.930 $ za obe organizacije
Konferencija: Hajde da razgovaramo o NATO decembar 2009 – januar 2010 NATO Odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija 5.000 €
Podrška EU integracijama Srbije – Lobiranje za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju oktobar 2009 – decembar 2009 Fondacija Fridrih Nauman, Srbija 4.000 €
Stop zaboravu - Pravno-medijska podrška porodicama civila i vojnika nastradalih pod nerazjašnjenim okolnostima avgust 2009 – jul 2010 Fondacija za otvoreno društvo, Srbija 18.531 $
Stop zaboravu - Pravno-medijska podrška porodicama civila i vojnika nastradalih pod nerazjašnjenim okolnostima decembar 2008 – maj 2009 Fondacija za otvoreno društvo, Srbija 9.375 $

*Napomena: Iskazani iznosi donacija izraženi su u bruto visini od koje se odbijaju porezi i doprinosi.