Evaluacija nacrta Akcionog plana Partnerstva za Otvorenu Upravu 2016-2017

Centar za evroatlantske studije je u okviru projekta "Zagovaranje otvorenih uprava: Postavljanje dnevnog reda i praćenje akcionih planova zemalja od strane civilnog društva" uradio analizu obaveza u okviru nacrta Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu za period 2016-2017