TAMNA STRANA MESECA - CEAS novi izveštaj

Centar za evroatlantske studije

Centar za evroatlantske studije  (CEAS) je objavio mini analizu -TAMNA STRANA MESECA - o našem spominjanju  u medijima Danas, N1, Radio Slobodna Evropa, Dojče Vele i Glas Amerike  u periodu od objavljivanja izveštaja  „Priča sa zapadne strane“ juna 2018. godine do sredine februara 2020. godine.

Podsećamo, "Priča sa zapadne strane"  je izveštaj  u kome smo sugerisali da korekcija administrativne linije između Beograda i Prištine može biti element sveobuhvatnog multidimenzionog sporazuma koji bi obe strane jače usidrio na političkom Zapadu i u kome smo ukazali na to kako se  kosovsko društvo  i lideri odnose prema kažnjivosti za ratne zločine počinjene nad Srbima i drugim ne-Albancima.

Glavni nalaz analize je da se CEAS-ovo spominjanje u medijima N1, Danas, Radio Slobodna Evropa, Dojče Vele i donekle Glas Amerike  prilično smanjilo od objavljivanja spomenutog izveštaja.

CEAS procenjuje da bi pad spominjanja u spomenutim medijima, a pogotovu na RSE,  bio još veći da nije bilo spomenutih međunarodnih konferencija u okviru #BelgradeNATOweek, te visokog profila govornika na njima i značaja tema o kojima se diskutovalo. Činjenica da je CEAS bio organizator spomenutih dešavanja se u njima najčešće jedva spominje.

CEAS, takođe, u mini analizi TAMNA STRANA MESECA  iznosi svoju procenu  da se pojedine redakcije Zapadnih javnih servisa ili vladinih medija koji izveštavaju o Srbiji ponašaju de facto kao lokalani opozicioni mediji. Ovo se pre svega odnosi na redakcije DW i RFE na srpskom. 

CEAS i dalje smatra da je kompromisni nestranački pristup formalizaciji odnosa Beograda i  Prištine, koji bi uvažio sve okolnosti sukoba 98/99, i odnos prema ratnozločinačkoj prošlosti i Beograda i Prištine s jedne strane i aktuelne geopolitičke okolnosti s druge strane, te zadržao obe strane jače usidrene na političkom Zapadu, jedini pravi način da se dođe do održivog rešenja ovog posebnog pitanja koje ne može i ne treba da predstavlja presedan za bilo koji drugi otvoreni slučaj  u svetu. Kompromisno rešenje odnosa Beograda i Prištine koje bi omogućilo ponovno uspostavljanje savezništva između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), bez obzira koja je administracija u Vašingtonu,  korisno ne samo za Srbiju, već i za Kosovo, Zapadni Balkan, jugoistočnu Evropu, EU,  NATO i SAD i njihove partnere.

CEAS se nada da će ova mini analiza doprineti objektivnijoj raspravi o medijskoj slici u Srbiji. Unapred se izvinjavamo ako neki od naših podataka o našoj zastupljenosti u spomenutim medijima ne odgovara činjenicama. Svaki dokaz koji govori suprotno ćemo odmah objaviti.