Vodič kroz informacionu bezbednost u Republici Srbiji

Izveštaj

Centar za evroatlantske studije predstavlja Vam Vodič kroz informacionu bezbednost u Republici Srbiji, objavljen u projekta Srbija ide napred: Mapiranje normativnog okvira informacione bezbednosti, koji je podržala Misija OEBSa u Srbiji. Cilj Vodiča je da ukaže na obaveze koje proističu iz članstva i učešća Srbije u međunarodnim telima i organizacijama, ali i koje mogućnosti ovo članstvo pruža za razvoj politika i kapaciteta u ovoj oblasti. Vodič obuhvata postojeći normativni okvir, strategije, principe i preporuke tela kao što su Evropska unija, NATO, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Ujedinjene nacije.

Vodič takođe pruža osnovne smernice za dalje korake u procesu sveobuhvatnog uređenja oblasti informacione bezbednosti u Srbiji, poput razvoja Strategije razvoja informacione bezbednosti, kao i očekivanih podzakonskih akata koji detaljnije uređuju određene oblasti obuhvaćene Zakonom. U tom smislu, Vodič je namenjen donosiocima odluka, odnosno predstavnicima relevantnih državnih institucija, kao podrška naporima usmerenim na uređenje oblasti informacione bezbednosti u Srbiji, ali i predstavnicima privatnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva zainteresovanim za ovu oblast.

Vodic kroz IB korice SRB Web

VODIČ KROZ INFORMACIONU BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI