Bezbednosne provere u Srbiji

Izveštaj

Projekat Centra za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) „Usvajanje Zakona o bezbednosnim proverama - U susret većoj usklađenosti sa Ustavom“, koji je podržala Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji, ima za cilj otvaranje šire javne rasprave o oblasti bezbednosnih provera, uređenju ove oblasti u drugim zemljama, normativnom uređenju i stanju u praksi iste u Srbiji, kao i davanje konkretnih preporuka za unapređenje trenutnog stanja.

Nastavak

Zakon o tajnosti podataka

Izveštaj

Zakon o tajnosti podataka usvojen je 2009. godine, stupio na snagu 1. januara 2010. a zakonski rok od 2 godine, u kom su nadležni organi bili obavezni da donesu podzakonske akte kako bi sam Zakon bio primenjiv – probijen je – isti su usvojeni daleko nakon isteka propisanog roka.

Nastavak

Nespojive delatnosti pripadnika MUPa u odnosu na pružanje usluga privatnog obezbeđenja

Izveštaj

Imajući u vidu proces evropskih integracija Srbije, posebno aktivnosti predviđene Akcionim planom za Poglavlje 24, koji predviđa reforme ključnih elemenata Ministarstva unutrašnjih poslova, u smislu racionalizacije sistema i profesionalizacije kadra; prioritete internih reformi samog središta MUPa; kao i mogućnosti za rasterećenje MUPa koje pruža regulisani privatni sektor bezbednosti i uspostavljeni okvir javno-privatnog partnerstva u sistemu bezbednosti Srbije; ovaj dokument sadrži nekoliko elemenata. Prvo, analizira postojeći problem sukoba interesa koji nastaje obavljanjem dopunskih delatnosti od strane MUPa a koje sada legitimno može da preuzme regulisan privatni sektor bezbednosti. Drugo, analizira postojeće probleme nespojivih delatnosti policijskih službenika i drugih aktivnih službenika javne bezbednosti. Treće, na osnovu analize trenutne situacije, postojećeg normativnog okvira, kao i strateških ciljeva Srbije, ovaj dokument izvodi zaključke i daje konkretne preporuke za prevazilaženje ovakvog stanja; za bolju normativnu uređenost ove oblasti; za dostizanje postavljenih strateških ciljeva; kao i za efikasno unapređenje javno-privatne saradnje u oblasti bezbednosti.

Nastavak

Obuka i licenciranje privatnog obezbeđenja u Srbiji

Predlog praktične politike

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 26. novembra 2013. godine Zakon o privatnom obezbeđenju kao i Zakon o detektivskoj delatnosti čime je oblast privatnog obezbeđenja uvedena u legalne tokove. Međutim, proces usvajanja predviđenih devet podzakonskih akata  koje je trebalo usvojiti u roku od šest meseci, odnosno do 6. maja 2014. godine, probio je sve moguće rokove, pa su tako do kraja februara 2015. usvojena četiri pravilnika: Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispune pravna i fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja  i Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava.

Nastavak

10 razloga za NATO

Analiza Jelene Milić, CEAS direktora - 10 razloga za NATO.

Analiza je dostupna ovde.

"Karika koja nedostaje - Reforma sistema bezbednosti, ’vojna neutralnost’ i EU integracije u Srbiji - Kako da EU najbolje iskoristi svoj uticaj da zagovara održive reforme”

Izveštaj

CEAS vam predstavlja Studiju: "Karika koja nedostaje - Reforma sistema bezbednosti, ’vojna neutralnost’ i EU integracije u Srbiji - Kako da EU najbolje iskoristi svoj uticaj da zagovara održive reforme”, koja analizira trenutnu situaciju u sistemu bezbednosti Srbije; mehanizme koje Evropska unija poseduje kako bi omogućila Srbiji sprovođenje održivih reformi u sistemu bezbednosti, sa posebnim osvrtom na Poglavlje 31 i političke kriterijume; mapu potreba i ključnih oblasti u kojima je potrebno sprovesti reforme, uz konkretne zaključke i preporuke za sve relevantne aktere. Studija je pripremljena na osnovu opsežnog istraživanja, konsultacija i intervjua sa relevantnim akterima sprovedenim u Beogradu i Briselu poput predstavnika Ministarstva odbrane Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, relevantnih skupštinskih odbora, NATO kancelarije za vezu u Beogradu, OEBS Misije u Srbiji, Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) i sedišta NATO.

Nastavak