Širom zatvorenih očiju: Jačanje ruske meke moći u Srbiji - ciljevi, instrumenti i efekti

Izveštaj

Centar za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) ima zadovoljstvo da Vam predstavi završnu, integralnu verziju naše obimne studije Širom zatvorenih očiju: Jačanje ruske meke moći u Srbiji - ciljevi, instrumenti i efekti, sa zaključcima i preporukama koji su izvedeni na osnovu naše procene rezultata vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji u aprilu 2016. 
Odlučili smo se da finalnu verziju Studije objavimo sa zakašnjenjem smatrajući da su rezultati izbora odličan kontrolni mehanizam za proveru naših nalaza.

Dokumenti za preuzimanje

Redovno u vanrednim situacijama: Reforma sistema upravljanja krizama i planiranja u venrednim situacijama u Srbiji

Izveštaj

Centar za evroatlantske studije (CEAS) u okviru projekta „Ispunjenje predviđenih planova iz IPAPa – Korak bliže NATOu”, koji je podržala Nacionalna zadužbina za demokratiju (SAD), prati implementaciju aktivnosti predviđenih Individualnim akcionim planom partnerstva  (Individual Partnership Action Plan – IPAP), koji je Srbija usaglasila sa NATO u januaru 2015, sa posebnim fokusom na strategiju javnog informisanja, upravljanje krizama i planiranje u vanrednim situacijama i zaštitu tajnih podataka.

Nastavak

U korak sa privatnim sektorom bezbednosti – II

Izveštaj

Studija U korak sa privatnim sektorom bezbednosti – II, deo je nastavka projekta „Regulisan privatni sektor bezbednosti – bezbedniji život građana“ koji Centar za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) sproveo uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Nastavak

Bezbednosne provere u Srbiji

Izveštaj

Projekat Centra za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) „Usvajanje Zakona o bezbednosnim proverama - U susret većoj usklađenosti sa Ustavom“, koji je podržala Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji, ima za cilj otvaranje šire javne rasprave o oblasti bezbednosnih provera, uređenju ove oblasti u drugim zemljama, normativnom uređenju i stanju u praksi iste u Srbiji, kao i davanje konkretnih preporuka za unapređenje trenutnog stanja.

Nastavak

Zakon o tajnosti podataka

Izveštaj

Zakon o tajnosti podataka usvojen je 2009. godine, stupio na snagu 1. januara 2010. a zakonski rok od 2 godine, u kom su nadležni organi bili obavezni da donesu podzakonske akte kako bi sam Zakon bio primenjiv – probijen je – isti su usvojeni daleko nakon isteka propisanog roka.

Nastavak

Nespojive delatnosti pripadnika MUPa u odnosu na pružanje usluga privatnog obezbeđenja

Izveštaj

Imajući u vidu proces evropskih integracija Srbije, posebno aktivnosti predviđene Akcionim planom za Poglavlje 24, koji predviđa reforme ključnih elemenata Ministarstva unutrašnjih poslova, u smislu racionalizacije sistema i profesionalizacije kadra; prioritete internih reformi samog središta MUPa; kao i mogućnosti za rasterećenje MUPa koje pruža regulisani privatni sektor bezbednosti i uspostavljeni okvir javno-privatnog partnerstva u sistemu bezbednosti Srbije; ovaj dokument sadrži nekoliko elemenata. Prvo, analizira postojeći problem sukoba interesa koji nastaje obavljanjem dopunskih delatnosti od strane MUPa a koje sada legitimno može da preuzme regulisan privatni sektor bezbednosti. Drugo, analizira postojeće probleme nespojivih delatnosti policijskih službenika i drugih aktivnih službenika javne bezbednosti. Treće, na osnovu analize trenutne situacije, postojećeg normativnog okvira, kao i strateških ciljeva Srbije, ovaj dokument izvodi zaključke i daje konkretne preporuke za prevazilaženje ovakvog stanja; za bolju normativnu uređenost ove oblasti; za dostizanje postavljenih strateških ciljeva; kao i za efikasno unapređenje javno-privatne saradnje u oblasti bezbednosti.

Nastavak